Adviseur / Projectleider Informatiebehoefte

Min van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 2020/4698

Groningen
36,00 uur
20-11-2020
6 maanden
Verlengbaar
Geen maximum tarief
Senior
Between
Gesloten voor nieuwe aanbiedingen
Customer Logo

Voor onze eindklant Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn wij op zoek naar een Adviseur / Projectleider Informatiebehoefte


Informatie over de opdracht

- Doorleenconstructie is niet mogelijk.

- Uitsluitend Nederlandstalige CV’s indienen met het liefst een max van 5 pagina’s.
- Zorg ervoor dat alle eisen duidelijk terug komen in het CV. Het biedt daarnaast een groot pluspunt als ook de wensen & competenties terugkomen in het cv.

In Groningen moet iedereen veilig kunnen wonen, werken en naar school gaan. Daarom werkt
Nationaal Coördinator Groningen (NCG) aan het onderzoeken en versterken van gebouwen in
het aardbevingsgebied. Het gaat om preventief versterken. Zo kunnen bewoners en gebruikers het  gebouw veilig verlaten bij een zware aardbeving. NCG werkt hiervoor samen met de gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen, de woningcorporaties en het Rijk. 

Opdrachtomschrijving
NCG houdt van alle adressen uit de werkvoorraad kerngegevens, de status en voortgang bij. Dit
om intern te kunnen sturen op voortgang, maar ook om verantwoording af te kunnen leggen. De  behoefte ontwikkelt zich over de tijd, waarmee in dit geval ook informatie met terugwerkende kracht verzameld, geconsolideerd en vastgelegd moet worden. De opdracht van de projectleider informatiebehoefte omvat het vaststellen van een aanpak om informatie uit versterkingsadviezen te verzamelen om deze gestructureerd vast te leggen in de NCG IT applicaties. Hierbij moet de projectleider organiseren op de aanpak en een team aan te 
sturen dat de informatie moet verzamelen, consolideren en vastleggen. De projectleider dient zijn  weg binnen de NCG-organisatie en het IT-applicatielandschap te vinden en te schakelen met de diverse stakeholders van het project. De nadruk ligt echt op het ICT-gedeelte. 
Wij zoeken een kandidaat die ervaring heeft met praktische manieren om processen te
stroomlijnen, te optimaliseren met oog voor de rol van data, informatie hierin. Onderbouwd 
met  concrete opdrachten en een theoretisch kader. Het is belangrijk dat de kandidaat ervaring heeft met projectleiding, maar vooral met data, informatiebehoefte en gestructureerde vastlegging in ITapplicaties. 

Opdrachteisen
- Kandidaat heeft WO werk- en denkniveau
- Kandidaat heeft aantoonbare ervaring in het aansturen van projecten gericht op data in ITapplicaties

Daarnaast: kandidaat vraagt opdrachtgever en belanghebbenden naar hun doelen, wensen,
prioriteiten en stuurt gericht op realisatie daarvan. Stelt het eindresultaat voorop en houdt
overzicht. Is alert op risico's, knelpunten, belemmeringen die de voortgang en het resultaat van
het project/programma kunnen verstoren en neemt maatregelen en reageert met daadkracht. Legt  verbanden tussen verschillende soorten informatie. Komt met integrale analyses van 
vraagstukken/problemen.


Eisen waaraan je moet voldoen

Knock-out

1 Kandidaat heeft WO werk- en denkniveau
2 Kandidaat heeft aantoonbare ervaring in het aansturen van projecten  gericht op data in IT applicaties


Waar verder de voorkeur naar uitgaat

1 Mate waarin de kandidaat ervaring heeft met projectleiding, gericht op data, informatie behoefte en gestructureerde vastlegging in IT applicaties 
2 Mate waarin de kandidaat analytisch sterk is, concrete opdrachten waaruit  dit blijkt, ondersteund met theoretisch kader (bv. Lean Six Sigma) 
3 Mate waarin de kandidaat ervaring heeft met praktische manieren om  processen te stroomlijnen, te optimaliseren met oog voor de rol van data, informatie hierin. Onderbouwd met concrete opdrachten en theoretisch kader 
4 Mate waarin de kandidaat in staat is proactief te handelen en  overtuigingskracht bezitExtra informatie

Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.

Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl

Opdracht status

Between

Gesloten

Opdrachten zoeken

Mike Veen

Mike Veen


Ik help je graag bij vragen of opmerkingen.

Deel deze opdracht

LinkedIn
Facebook
Twitter
Gmail