BI consultant

ICTU - 2020/2757

'S-Gravenhage
36,00 uur
31-07-2020
5 maanden
Verlengbaar
Geen maximum tarief
Senior
Between
Gesloten voor nieuwe aanbiedingen
Customer Logo

Voor onze eindklant ICTU zijn wij op zoek naar een BI Consultant


Informatie over de opdracht

Inleiding

ICTU helpt overheden bij het verbeteren van hun dienstverlening met ICT, in dienst van het openbaar bestuur. Samen met onze opdrachtgevers realiseren we kwalitatief hoogwaardige digitale dienstverlening. We verbinden kennis aan kunde, en oplossingen aan vraagstukken. Met oog voor de balans tussen techniek en gebruik, tussen innovatie en werkbare oplossingen. Zodat burgers en bedrijven zaken die ze doen met de overheid veilig en makkelijk digitaal kunnen afhandelen.
Werkomgeving
De Analyseproeftuin Migratieketen (APM) maakt deel uit van het Directoraat – Generaal Migratie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De APM is een initiatief waarbinnen medewerkers vanuit verschillende organisaties in de vreemdelingenketen samenwerken op het gebied van Business intelligence. De APM beoogt een impuls te geven aan de ketensamenwerking rond business intelligence. Daarnaast voorziet de APM de ambtelijke- en politieke leiding van de keten van hoogwaardige informatieproducten ten behoeve van besluitvorming. Hiervoor ontwikkelt de APM dashboards, prognoses en analyses op actuele thema’s in de keten en maatschappij. Binnen de APM valt ook het functioneel beheer en de doorontwikkeling van KMI+ (Ketenbreed management informatie systeem), hét datawarehouse van de keten.
Functieomschrijving en werkzaamheden
KMI+ wordt met behulp van de scrum/agile methodiek doorontwikkeld. Voor de verdere doorontwikkeling is een nieuwe informatiestrategie opgesteld. Deze zal de komende periode ook verder uitgewerkt gaan worden. Als BI Consultant ga jij helpen bij het uitwerken en realiseren van de ambitie en draagt daarmee bij aan de groei van het team én van de vreemdelingenketen.
Het volgende wordt verwacht van de BI consultant:
- Het opstellen van (data)analyses, ontwerpen en requirements die nodig zijn voor de doorontwikkeling van KMI+. Dit kunnen enerzijds functionele wijzigingen zijn, waarbij de business wensen in projecten worden uitgewerkt samen met medewerkers uit de vreemdelingenketen. Aan de andere kant kunnen het ook wijzigingen zijn die het beheer en robuustheid van het systeem verbeteren. Van de BI consultant wordt verwacht samen met de business de juiste wensen in beeld te brengen en deze in ontwerpen uit te werken, zodat deze door de BI ontwikkelaar opgepakt kan worden. Na het ontwikkelen test de BI consultant ook of de ontwikkeling conform verwachting is.
- Bijdrage leveren aan nieuwe producten, zoals bijvoorbeeld de infomatiestrategie en/of simulatiemodellen door middel van (data)analyse, validatie, opstellen van ontwerpen en procesbegeleiding.
Resultaten
- Een gezamenlijke en toekomstvaste ketenvoorziening (KMI+), waarmee gegevens over de Vreemdelingenketen sneller en beter inzichtelijk gemaakt zijn op een wijze die analisten in staat stelt om (cohort) analyses uit te voeren.
- Rapportages over de realisatie van de doelstellingen van de vreemdelingenketen .

Voor deze functie zijn wij op zoek naar een zeer ervaren BI consultant. De ideale kandidaat is in staat om ideeën/wensen van de business om te zetten in haalbare specificaties en kan hierover het team goed adviseren en ondersteunen. De opdrachtnemer leert snel, stelt vragen ter verduidelijking en weet antwoorden goed samen te vatten in woord en geschrift. De BI consultant kan ook werken met complexe datasets uit meerdere informatiesystemen en is in staat om inhoud te geven aan de ingezette strategie m.b.t. de doorontwikkeling van KMI+. Je voelt je als een vis in het water in een steeds veranderende, complexe omgeving.


Eisen waaraan je moet voldoen

• HBO/WO werk- en denkniveau;

• Ervaring als Informatie analist
• Diepgaande kennis en ruime aantoonbare ervaring op het gebied van Data Vault inrichting
• Aantoonbare ervaring met soortgelijke werkzaamheden bij vergelijkbare organisaties en met meerdere bronnen.
• Ervaring met het scrumproces
• Minimaal 4 jaar ervaring als informatie analist waarbij nauw samengewerkt is met de business om de juiste functionaliteiten, acceptatiecriteria en requirements op te stellen.
• Minimaal 10 jaar werkervaring in een soortgelijke BI-omgeving
• Bewezen ervaring met SQL server of een soortgelijke tool
• Bewezen ervaring met stermodelleren, Data Vault en beslissingen daaromtrent te motiveren.
• Bewezen kennis en ervaring van het werken in agile teams


Waar verder de voorkeur naar uitgaat

- Aantoonbare ervaring als informatie analist

- Werkervaring in een BI-omgeving, waarbij is gewerkt met complexe data en/of simulatiemodellen.
- Aantoonbare ervaring met SQL server of een soortgelijke tool.
- Aantoonbare ervaring met het werken in Agile teams
- In staat om complexe zaken zowel mondeling als schriftelijk helder te verwoorden


Wie jij bent

• Overtuigingskracht;

• Pragmatisme;
• Accuratesse;
• Methodisch werken;
• Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;
• Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
• Analyseren;
• Organisatiesensitiviteit;
• Samenwerken.


Extra informatie

Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.

Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl

Opdracht status

Between

Gesloten

Opdrachten zoeken

Mike Veen

Mike Veen


Ik help je graag bij vragen of opmerkingen.

Deel deze opdracht

LinkedIn
Facebook
Twitter
Gmail