Business Architect - Integrale Beveiliging

Belastingdienst - ICT - 2021/1984

Utrecht
32,00 uur
09-04-2021
8 maanden
Verlengbaar
Geen maximum tarief
Senior
Between
Gesloten voor nieuwe aanbiedingen
Customer Logo

Voor onze eindklant Belastingdienst zijn wij op zoek naar een Business Architect - Integrale Beveiliging.


Informatie over de opdracht

Opdrachtbeschrijving

De taken van de business architect zijn:
• Een uitgewerkte domein architectuur voor het subdomein Integrale Beveiliging binnen het domein Bedrijfsvoering. 
• Architectuur-input voor business cases ten behoeve van verandertrajecten uit het subdomein Integrale Beveiliging. 
• Samenwerking met Solution Architecten en IT-architecten van Directie IV IBS bij het opstellen van deze architectuur.
• Het uitdragen van deze architectuur naar de andere dienstonderdelen van de Belastingdienst.
• Het uitvoeren van architectuur control bij projecten, scrumteams, releasetrains, valuestreams tijdens de voorbereiding en realisatie van de architectuur.
• Advisering bij het opstellen van het Portfolio.• Opstellen en bewaken van de planning voor de hierboven genoemde architectuur producten en activiteiten.

Achtergrond opdracht
Als business architect ga je (samen met betrokkenen van management en medewerkers van business, Cd IV&D en Directie IV) de domeinarchitectuur Integrale Beveiliging opstellen. 

Het Integrale Beveiligingsbeleid Belastingdienst (iBB 2019) regelt het selecteren, implementeren en periodiek evalueren van een samenhangend stelsel van beveiligingsmaatregelen van de organisatie, medewerkers, materieel, informatiesystemen, gebouwen en overige objecten op basis van risicomanagement (Conform het Beveiligingsvoorschrift Rijksdienst 2013 BVR).

Integrale Beveiliging omvat de volgende 4 thema’s die in samenhang moeten worden beschouwd, waarvoor diverse kaders en richtlijnen beschikbaar zijn (Rijkskaders, ISO-normen, BIO, AVG etc.):
1. Fysieke beveiliging. 
2. Informatiebeveiliging.
3. Business Continuity Management en Crisismanagement.
4. Personele veiligheid en integriteit.

De focus ligt op informatiebeveiliging, inclusief de gegevensbeschermingsmaatregelen die de AVG vraagt. De beschrijving van p logisch toegangsbeheer heeft prioriteit. De andere managementsystemen (BCM, personele beveiliging, fysieke beveiliging kunnen daarna worden beschreven.

Belangrijk aandachtspunt bij de opdracht is dat de business architect goed in staat is te denken vanuit de klant en de beveiliging in breed perspectief en in samenhang beschouwd, waarbij: 
• Rijksbrede en Belastingsdienstbrede kaders en richtlijnen, zoals referentiearchitecturen en standaarden worden gevolgd. 
• Rekening wordt gehouden met algemeen toegepaste 'best practice' referentiearchitecturen en beveiligingsstandaarden en trends en ontwikkelingen rond beveiliging.
• Gebruikersperspectief en klant centraal wordt gesteld.


Eisen waaraan je moet voldoen

 • Voor deze opdracht mogen wij geen ZZP’ers aanbieden. 
 • 5 jaar ervaring met opstellen van architecturen
 • Relevante afgeronde WO-opleiding, bijvoorbeeld in bedrijfskundige, informatiekunde of informatiemanagement
 • Ervaring met samenwerkingsverbanden met de ICT-organisaties tijdens architectuur proces en de realisatie, zowel in een waterval voortbrenging als de agile/scrum aanpak - 3 jaar
 • Ervaring met het inrichten en uitvoeren van het architectuur proces gezien vanuit de business - 3 jaar
 • Ervaring in het adviseren van het management ten aanzien van keuzes in het portfolio - 3 jaar
 • Ervaring met het toepassen van Archimate in BIZZ designer of vergelijkbare tooling - 3 jaar


Waar verder de voorkeur naar uitgaat

 • Kennis van beveiligingsprocessen.
 • Kennis van TOGAF (Practitioner); 
 • Relevante werkervaring binnen een grote administratieve organisatie.
 • Aantoonbare kennis van relevante wet- en regelgeving en overheidskaders zoals BVR, VIR, VIR-BI, BIO en de AVG of de bereidheid die te verkrijgen.
 • CISSP en/of CISM certificering of de bereidheid die te verkrijgen.
 • Kennis van beschikbare relevante normenkaders zoals ISO 27001/2.
 • Relevante werkervaring binnen een grote administratieve organisatie.


Wie jij bent

 • Analytisch sterk
 • Creatief
 • Conceptueel denkvermogen
 • Samenwerken (communicatief en klantgericht)
 • Pro-actief


Extra informatie

Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.

Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl

Opdracht status

Between

Gesloten

Opdrachten zoeken

Lars van Nierop

Lars van Nierop


Ik help je graag bij vragen of opmerkingen.

Deel deze opdracht

LinkedIn
Facebook
Twitter
Gmail