Business Consultant

Ministerie van Justitie en Veiligheid - 2020/2759

Almelo
20,00 uur
31-07-2020
4 maanden
Verlengbaar
Geen maximum tarief
Senior
Between
Gesloten voor nieuwe aanbiedingen
Customer Logo

Voor onze eindklant van het Ministerie van Justitie & Veiligheid zijn wij op zoek naar een Business Consultant.


Informatie over de opdracht

Beschrijving Opdrachtgever

De Justitiële Informatiedienst (Justid) maakt het integer en integraal persoonsbeeld binnen de justitiële ketens toegankelijk door digitale justitiële informatie voor de ketenpartners te ontsluiten: veilig, op tijd, op maat en op niveau. Zij faciliteert daarmee de informatie-uitwisseling in de keten en biedt een actieve ondersteuning aan ketenwerkprocessen. Tijdige en juiste informatie voor de partners maakt rechtspleging effectiever en efficiënter wat uiteindelijk bijdraagt aan een veilige en rechtvaardige samenleving.

Beschrijving directie/afdeling
Gezamenlijk met de directies Operatie en Technologie, vormt de directie Strategie en Middelen de Justitiële Informatiedienst. Onder deze laatste directie valt tevens het cluster Privacy.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel
De business consultant zal binnen het cluster Privacy van de Justid werkzaamheden uitvoeren in samenwerking met de privacy officer.

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden
• Het adviseren over en coördineren van het proces om te komen tot een strategie en jaarplanning voor de inrichting van een privacy platform in de strafrechtsketen
• Het toetsen en beoordelen van de diverse gegevensuitwisselingen- en stromen en de koppelingen tussen de verschillende applicaties van de ketenpartners
• Borgen dat een privacy toets plaatsvind in de ketenbrede projecten
• Het vormgeven van de processen daaromtrent en het (mede) zorgdragen voor afstemming met de andere privacy officers van de strafrechtsketen
• Het toetsen en beoordelen van de ketenwerkprocessen in het kader van privacy
• Het opstellen van concept beleidsdocumenten en privacy standpunten ten behoeve van het privacy platform
• Het uitvoeren van onderzoek naar privacyvraagstukken en het aandragen van informatie daaromtrent
• Het opstellen van (concept) beleidsstukken
• Het voeren van overleg en afstemmen met de privacy officers over de verdeling van onderwerpsgebieden van privacy
• Het bewaken van de uitvoering van gevraagde inzet op voorstaande (verdeelde) onderwerpen.


Eisen waaraan je moet voldoen

LET OP! Onderstaande eisen zijn verplicht en moeten duidelijk uit het CV naar voren komen.

LET OP! Er is geen tariefindicatie meegegeven voor deze opdracht. 

- CV is maximaal 5 a4'tjes lang en is in het Nederlands geschreven
- De Kandidaat heeft een afgeronde HBO-opleiding.
- De aangeboden Kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 5 jaar werkervaring binnen de strafrechtketen (dit blijkt uit de CV)
- De kandidaat heeft de afgelopen 2 jaren aantoonbare ervaring m.b.t. organisatorische vraagstukken voor organisaties op het gebied van het domein privacy. (dit blijkt uit de CV)
- Beschikt over ervaring en kennis uit de afgelopen 5 jaar m.b.t. strafrechtelijke processen (ketenwerkprocessen) tussen de organisaties in de strafrechtketen, waarbij kennis of betrokkenheid bij de wet USB als pre geldt.
- Beschikt over relevante kennis (laatste 5 jaar) m.b.t. systemen gegevensstromen tussen applicaties in gebruik binnen de strafrechtketen.Waar verder de voorkeur naar uitgaat

- Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met programmamanagement en projecten

- Kandidaat heeft ervaring met privacy organisatievraagstukken in het strafrechtelijk domein
- Kandidaat is bekend met beleidsvragen en het formuleren van beleid t.a.v. (strafrecht)ketenvraagstukken
Kandidaat heeft kennis en ervaring van advisering en coördinatie van (ketenwerk)processen binnen de strafrechtketenExtra informatie

Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.

Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl

Opdracht status

Between

Gesloten

Opdrachten zoeken

Niels Verheul

Niels Verheul


Ik help je graag bij vragen of opmerkingen.

Deel deze opdracht

LinkedIn
Facebook
Twitter
Gmail