Functioneel Beheerder LIMS

Ministerie van LNV - 2020/4692

Utrecht
20,00 uur
20-11-2020
6 maanden
Verlengbaar
Geen maximum tarief
Senior
Between
Gesloten voor nieuwe aanbiedingen
Customer Logo

Voor onze eindklant Ministerie van LNV (NVWA) zijn wij op zoek naar een Functioneel Beheerder LIMSInformatie over de opdracht

Voor de afdeling informatiemanagement zijn wij op zoek naar een Functioneel beheerder op diverse LIMS systemen waaronder 'Labvantage' en "Prisma'.


De werkzaamheden betreffen in algemene zin gebruikersondersteuning, beheer van bedrijfsinformatie, doen van impact-analyses, testwerkzaamheden, onderzoeken van incidenten, autorisatiebeheer, het actueel houden van documentatie en het in beheer nemen en ondersteunen van implementaties en het ondersteunen van migraties.

Nadere detaillering van de werkzaamheden: 
• Je biedt ondersteuning aan gebruikers naar aanleiding van meldingen en verzoeken. 
• Je initieert gebruikersoverleg en adviseert gebruikers over de (toepassings-) mogelijkheden. 
• Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling en het opstellen van managementrapportages en sturingsinformatie en het signaleren en analyseert ontwikkelingen en gegevens en adviseert daarover aan relevante belanghebbenden o.a. systeemeigenaar. 
• Je ontvangt en beoordeelt (complexe) storingsmeldingen, vragen, gebruikerswensen en verzoeken voor autorisatie en registreert deze (in Jira). 
• Je lost –zo mogelijk-zelf incidenten/storingen op dan wel biedt deze ter oplossing aan aan de departementale ICT-leverancier (DICTU) of aan de leverancier van het systeem via VantageCare (helpdesk van Labvantage) en bewaakt de voortgang van de afhandeling ervan door deze partijen. 
• Je beoordeelt de impact van de door de gebruikers ingediende wijzigingsverzoeken en prioriteert de afhandeling ervan in samenspraak met de gebruikersvertegenwoordiging in een releaseplanning . 
• Je coördineert de uitvoering van de geplande wijzigingen en bewaakt de voortgang daarvan en draagt zorg voor/ziet toe op het actueel houden van de relevante documentatie. 
• Je stelt acceptatie-eisen en testscripts op en coördineert en begeleidt het testen van de opgeleverde wijzigingen (inclusief afstemming met DICTU en leverancier Labvantage). Je communiceert de resultaten naar de gebruikersorganisatie. 
• Je bent belast met (Preventief) onderhoud/beheer van randapplicaties van Labvantage zoals iReport en Bartender Labeldesign alsmede met het vastleggen en ontsluiten van documentatie en informatie. 
• Je draagt er zorg voor dat ontwikkelingen, wijzigingen, upgrades en uitbreidingen m.b.t. Labvantage optimaal zijn afgestemd op de behoeften van de gebruikers.

De NVWA gebruikt het LIMS Labvantage voor ondersteuning van de processen bij het Laboratorium Voeder- en voedselveiligheid, dat behoort tot de Divisie Laboratoria van de Directie Handhaving. Bij de reorganisatie van de NVWA in 2017 zijn de huidige functioneel beheerders toegevoegd aan een team binnen de Afdeling Informatiemanagement.


Eisen waaraan je moet voldoen

- Minimaal HBO werk- en denkniveau met minimaal een HBO-diploma in een relevante ICT/IV richting 

- Kennis van werkprocessen binnen een laboratorium dat gericht is op micro-biologisch onderzoek en/of chemische analyses
- Ervaring met het geven van gebruikersondersteuning, incidentafhandeling, draaien van rapportages, scripts, testwerkzaamheden (5 jaar)
- Ervaring met het autorisatiebeheer en het inrichten van processen ter bewaking hiervan (5 jaar)
- Ervaring in het maken van een testplan, het maken van testgevallen, het uitvoeren van de functionele acceptatietest en het begeleiden van gebruikersacceptatietesten (5 jaar)
- Kennis van PL/SQL voor het bouwen van queries op basis van het datamodel (5 jaar)


Waar verder de voorkeur naar uitgaat

• Schriftelijke en mondelinge vaardigheid m.b.t. de Engelse taal ( leverancier communiceert voornamelijk in het Engels). 

• Kennis van Java of Groovy i.v.m. het lezen van code die in de applicatie Labvantage wordt gebruikt voor acties en interfaces. 
 • Kennis van de iReport applicatie of een andere vergelijkbare rapportage tool zoals Business Objects of Crystal Reports . Voor ontwerp en beheer van rapportages vanuit Labvantage. 
• Kennis van de webpage Designer van Evergreen, deze tool wordt gebruikt voor het beheer en configureren van webpagina’s in Labvantage. 
• Kennis van de werking van een LIMS-applicatie
• Pré: Ervaring met een soortgelijke opdracht binnen een Rijksinspectiedienst


Wie jij bent

• Klantgericht 

• Analyserend vermogen 
• Samenwerken 
• Omgevingsbewustzijn


Extra informatie

Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.

Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl

Opdracht status

Between

Gesloten

Opdrachten zoeken

Melanie van Muiswinkel

Melanie van Muiswinkel


Ik help je graag bij vragen of opmerkingen.

Deel deze opdracht

LinkedIn
Facebook
Twitter
Gmail