Operations Engineer

Sogeti - 2021/4256

Groningen
36,00 uur
22-07-2021
6 maanden
Verlengbaar
€ 70.00
Professional
Yellow Friday
Gesloten voor nieuwe aanbiedingen
Customer Logo

Yellow Friday zoekt een Operations Engineer / Technisch Applicatiebeheerder


Informatie over de opdracht

Let erop dat u voordat u een kandidaat aanbiedt de Aanbiedingsrichtlijnen doorneemt, gebruik maakt van het “standaard reactie formaat” (downloadbaar tijdens aanbiedingsprocedure) en dat het aangeboden CV een Word-document is van maximaal 5 A4.

De aanbesteding DUO Groningen (mede) gegund aan de combinatie Yellow Friday en Sogeti. De inleen van niet-eigen personeel geschiedt door Yellow Friday. De contractering (en dus ook het accountmanagement) geschiedt door Sogeti. Er is hier geen sprake van doorleen en tariefstapeling, omdat we naar DUO Groningen toe één aanbieder zijn.

Opdrachtbeschrijving:
DUO vraagt om een TAB OPS'er in de bestaande capaciteit binnen de DevOps-teams. De DevOpsteams zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van meerdere applicaties. De rol van OPS'er in het team is te zorgen voor de implementeerbaarheid en beheersbaarheid van de applicaties. De OPS'er moet bij veranderende informatievoorziening controleren of het geleverde producten voldoen aan de gevraagde kwaliteit. Daarnaast wordt verwacht dat de OPS'er input levert voor en het begeleiden van het doorvoeren van verbeteringen en innovaties op de IV.De OPS'er komt te werken binnen het DevOps team GeGevensMagazijn (GGM). Het team zit op een centrale plek binnen het DUO ICT-landschap; voor de bulk van de DUO-applicaties loopt het inwinproces van brongegevens via GGM. Hiervoor worden brongegevens uit de database omgezet en door GGM aangeboden via API's. Een gedeelte van het OPS-werk bestaat dan ook uit het deployen van nieuwe door GGM gemaakt producten op de juiste omgevingen. In het team is 1 beginnende OPS-er aanwezig, deze beginnende OPSer moet de nodige vakkennis worden bijgebracht.

Achtergrond Opdracht:
De OPS'er is proces- en systeemgericht en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de informatievoorziening en technische implementatie. Hij/zij is een ervaren functioneel en technisch applicatie beheerder en vanuit zijn professionaliteit in staat om zich binnen een redelijke termijn, kennis van meerdere processen binnen de afdeling eigen te maken en adviseert de business goed en volledig,. Hij/zij werkt volledig zelfstandig, communiceert voldoende, escaleert op tijd en rapporteert over zijn deelgebied.

Doelstelling:

 • Zorg dragen voor de juiste werking en continuïteit van bedrijfskritische geautomatiseerde informatiesystemen.
Het werkpakket:
 • Functioneel applicatie beheer.
 • Installatie en Beheer van Java applicaties op het JBoss platform.
 • Sparringpartner van DevOps teams / Business over issues en nieuwe ontwikkelingen.
 • Meedraaien in DevOps team.
 • Beoordelen van aangeleverde programmatuur op produktiegeschiktheid
Verantwoordelijkheden:
 • De kwaliteit van de beheerde applicaties en de bijbehorende dienstverlening. (Het gebruik van de applicatie leidt tot de gewenste resultaten bij klant en opdrachtgever. De applicatie kan op een prettige manier worden gebruikt. De applicatie wordt beschikbaar gesteld op een manier die voor de klant en de opdrachtgever acceptabel is. De gebruiker wordt op een voor hem/haar acceptabele manie ondersteund bij het gebruik van de applicatie.);
 • De vertaling van het “WAT” zoals aangegeven door de PO en het BAT naar het “HOE”. Met extra aandacht voor de beheerbaarheid en de onderhoudbaarheid;
 • In overleg met de Product Owner het moment van inproductiename vaststellen;
 • Voor het maken van afspraken met externe leveranciers over te leveren functionaliteit en ondersteunende diensten;
 • Het uitvoeren van RUN-activiteiten afgesproken via vertegenwoordigers in het BAT;
 • Het op niveau houden van het eigen vakmanschap.
Bevoegdheden:
 • Actief deelnemen aan de vakgroep Ops.
 • Adviseren over het wijzigen van werkwijzen en methodes waaraan DevOps-teams DUO-breed moeten volden.
 • Aandragen van user stories ten behoeve van applicatief onderhoud en beheer.


Eisen waaraan je moet voldoen

 • HBO werk- en denkniveau.
 • Ervaring met het inrichten, installeren en beheren van Java applicaties en het steeds verder automatiseren daarvan - 3 jaar.
 • Ervaring met het werken in een Agile/DevOps omgeving - 3 jaar.
 • Ervaring met het inrichten van monitoring - 3 jaar.


Waar verder de voorkeur naar uitgaat

 • Ervaring op het testgebied.
 • Ervaring met met Kibana, Xldeploy, Xlrelease, ESB, MQ, databases en SQL is een pré.
 • Ervaring met automated deployen.
 • Ervaring met RedHat OpenShift of ander Kubernetes platform.
 • Ervaren Technisch Applicatiebeheerder of Operations Engineer die bij voorkeur bekend is met de toolstack van DUO.
 • Ervaring heeft met automatisch deployen, en direct van waarde is. 
 • Daarnaast is het coachen van de beginnende junior Operations Engineer een verplichting.


Wie jij bent

 • Analyserend vermogen en goed kunnen samenwerken.
 • Proactief benaderen andere DUO stakeholders/teams
 • Initiatiefrijk zijn
 • Resultaatgerichtheid 
 • Communicatief vaardig
 • Teamspeler 
 • Coachingskills


Extra informatie

Een aangeboden cv moet de volledige NAW, geboortedatum, het telefoonnummer en het e-mail adres van de kandidaat bevatten.

Werksituatie : Doorlenen is niet toegestaan.
Exclusiviteit is vereist bij acceptatie van een uitnodiging voor intake tot 4 dagen na de intakedatum.

Vond je deze opdracht interessant, kijk dan ook eens hieronder

Opdracht status

Yellow Friday

Gesloten

Opdrachten zoeken

Henny van Ginkel

Henny van Ginkel


Ik help je graag bij vragen of opmerkingen.

Deel deze opdracht

LinkedIn
Facebook
Twitter
Gmail