Operations Engineer

Sogeti - 2021/4257

Groningen
36,00 uur
22-07-2021
17 maanden
Verlengbaar
€ 70.00
Professional
Yellow Friday
Gesloten voor nieuwe aanbiedingen
Customer Logo

Yellow Friday zoekt een Operations Engineer. 


Informatie over de opdracht

Let erop dat u voordat u een kandidaat aanbiedt de Aanbiedingsrichtlijnen doorneemt, gebruik maakt van het “standaard reactie formaat” (downloadbaar tijdens aanbiedingsprocedure) en dat het aangeboden CV een Word-document is van maximaal 5 A4.

De aanbesteding DUO Groningen (mede) gegund aan de combinatie Yellow Friday en Sogeti. De inleen van niet-eigen personeel geschiedt door Yellow Friday. De contractering (en dus ook het accountmanagement) geschiedt door Sogeti. Er is hier geen sprake van doorleen en tariefstapeling, omdat we naar DUO Groningen toe één aanbieder zijn.

Opdrachtbeschrijving:
Het serviceteam Monitoring is één van de serviceteams die zich binnen DUO bezighouden met het invullen van een DUO-brede behoefte. In het geval van ons serviceteam is dit de behoefte aan Analytics(-platformen) en bijbehorende producten en diensten. De invulling hiervan vindt op twee parallelle sporen plaats. Primair houdt het team zich bezig met het leveren en beheren van Analytics platformen (bijvoorbeeld SCOM, Elastic Stack), het leveren en beheren van generieke dashboarding en gebruikersondersteuning op het gebied van alerting, visualisatie, data mining, data discovery, machine learning, en dergelijke. Secundair wordt er gewerkt aan standaardisatie van monitoring componenten op applicatie- en platformniveau, research & development op de nieuwste technologische oplossingen voor datavraagstukken en adviseren we over technische mogelijkheden in de duo-brede visie omtrent datagedreven werken. Het uitgangspunt van het team is om gebruiksvriendelijke, self-service business- en operational intelligence platformen en andere data-gedreven oplossingen te leveren, en de gebruiker hierbij zoveel mogelijk te ontzorgen met ondersteuning en informatie. \\

Doelstelling
Zorg dragen voor de juiste werking en continuïteit van bedrijfskritische geautomatiseerde informatiesystemen.

Het werkpakket:

 • Functioneel applicatie beheer.
 • Installatie en Beheer van Java applicaties op het JBoss platform.
 • Sparringpartner van DevOps teams / Business over issues en nieuwe ontwikkelingen.
 • Meedraaien in DevOps team.
 • Beoordelen van aangeleverde programmatuur op produktiegeschiktheid
Verantwoordelijkheden:
De kwaliteit van de beheerde applicaties en de bijbehorende dienstverlening.

Achtergrond Opdracht:
DUO vraagt om een TAB OPS'er in de bestaande capaciteit binnen de DevOps-teams. De DevOpsteams zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van meerdere applicaties. De rol van OPS'er in het team is te zorgen voor de implementeerbaarheid en beheersbaarheid van de applicaties. De OPS'er moet bij veranderende informatievoorziening controleren of het geleverde producten voldoen aan de gevraagde kwaliteit. Daarnaast wordt verwacht dat de OPS'er input levert voor en het begeleiden van het doorvoeren van verbeteringen en innovaties op de IV. Het serviceteam Monitoring is op zoek naar een Operations Engineer die ons komt helpen met het opzetten en beheren van Elastic Stack clusters (Elasticsearch, Logstash, Kibana, Beats). We zoeken iemand die zowel zelfstandig als in teamverband tot zijn recht komt en die zich graag begeeft op het kruispunt tussen automatiseren, performanceverbetering en gebruikersondersteuning.


Eisen waaraan je moet voldoen

 • HBO werk- en denkniveau.
 • Ervaring met het inrichten van monitoring - 5 jaar.
 • Kennis van en ervaring met ELK-stack (ElasticSearch, Logstash, Kibana) - 3 jaar.
 • Kennis van en ervaring met python, Linux - 3 jaar.


Waar verder de voorkeur naar uitgaat

 • Ruime Ervaring met met Kibana, Logstash, ElasticSearch, ervaring met Beats. 
 • Kennis en ervaring met Salt, Git(ci)Ervaring met RedHat OpenShift of ander Kubernetes platform.
 • Ervaren Technisch Applicatiebeheerder of Operations Engineer die bij voorkeur bekend is met de toolstack van DUO en in staat is inrichtingskeuzes te maken voor generiek gebruikte producten (door ongeveer 50 devops-teams), die op het nieuwe OpenShift platform moeten kunnen draaien. 
 • De Operations Engineer is zelfstandig in staat om programma's of scripts te maken op een hoogwaardig kwalitatieve wijze en de resultaten onder een breed publiek onder de aandacht te brengen/uit te leggen.


Wie jij bent

 • Analyserend vermogen
 • Goed kunnen samenwerken 
 • Initiatiefrijk zijn 
 • Klantgericht
 • Resultaatgerichtheid 
 • Communicatief vaardig


Extra informatie

Een aangeboden cv moet de volledige NAW, geboortedatum, het telefoonnummer en het e-mail adres van de kandidaat bevatten.

Werksituatie : Doorlenen is niet toegestaan.
Exclusiviteit is vereist bij acceptatie van een uitnodiging voor intake tot 4 dagen na de intakedatum.

Vond je deze opdracht interessant, kijk dan ook eens hieronder

Opdracht status

Yellow Friday

Gesloten

Opdrachten zoeken

Henny van Ginkel

Henny van Ginkel


Ik help je graag bij vragen of opmerkingen.

Deel deze opdracht

LinkedIn
Facebook
Twitter
Gmail