Projectmanager EPD

Ministerie van Defensie - 2020/2758

Utrecht
32,00 uur
31-07-2020
49 maanden
Verlengbaar
Geen maximum tarief
Senior
Between
Gesloten voor nieuwe aanbiedingen
Customer Logo

Voor onze eindklant van het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Projectmanager EPD.


Informatie over de opdracht

BInnen diverse zorgbedrijven van Defensie worden of zijn projecten geiniteerd ten behoeve van de vervanging van de Elektronische Patientendossiers (EPD). Om op korte termijn uitvoering te geven aan het opstarten en uitvoeren van de verschillende EPD-projecten, heeft de DGO behoefte aan versterking van het team met een senior projectmanager EPD. Deze projectmanager wordt ingezet wordt op EPD-projecten bij de DGO, waaronder de overgang naar de standaard content inrichting van HIX voor het Centraal Militair Hospitaal (CMH) en de invoering van een nieuw HIS/AIS bij het Eerstelijns Gezondheidszorg Bedrijf (EGB).


De werkzaamheden bestaan uit:
• Het (op basis van de projectopdracht) uitwerken van een projectplan (of project initiatie document - PID) in lijn met de binnen Defensie geldende standaard voor projectmatig werken.
• Het initiëren van een projectorganisatie binnen het zorgbedrijf
• Afstemmen met interne IT-organisatie (JIVC) en EPD leveranciers op technisch en procesmatig gebied gedurende de verschillende projectfasen. 
• Operationeel leiding geven op een systematische en gestructureerde wijze aan het project en daarbij sturen op koppelvlakken en afhankelijkheden.
- Zorgdragen dat alle betrokken resources (mensen en middelen) op een zodanige wijze worden ingezet dat projectresultaten volgens afspraken worden opgeleverd.
• Zorgdragen dat de businessaspecten van het betrokken zorgbedrijf in het project en de boogde mijlpalen voldoende worden belicht.
• Beheersen van het project op geld, risico’s, organisatie, tijd, informatie, communicatie en kwaliteit en bijsturen waar nodig binnen de gegeven kaders.
• Rapporteren van de projectvoortgang aan o.a. opdrachtgever, stuurgroep en hoofd medisch informatiemanagement MGZ.
• Voeren van overleg en afstemmen met (deel)projectmanagers, werkgroepvoorzitters, gerelateerde projectteams en eventueel opdrachtgevers van andere projecten waarvan het project (of de projecten) afhankelijk is (zijn) of aan gerelateerd is (zijn).


Eisen waaraan je moet voldoen

- Kandidaat heeft tenminste 5 jaar aantoonbare ervaring als projectmanager of programmamanager van omvangrijke projecten op het snijvlak IT en bedrijfsvoering binnen de gezondheidszorg. Onder omvangrijk wordt verstaan het aansturen van een projectteam van interne en externe medewerkers en vertegenwoordigers van de leveranciers met minimale grootte van 10 personen, een project met impact op de gehele zorginstelling (proces en informatievoorziening) en bij voorkeur een component met externe informatieuitwisseling (portaal, aanleveringen etc).

- Kandidaat heeft tenminste 5 jaar aantoonbare ervaring binnen de eerstelijnszorg- en/of tweedelijnszorgorganisaties op het gebied van invoering van digitalisering en technologische innovatie zelfstandig geleid als projectmanager of programmamanager
- Kandidaat heeft tenminste 2 jaar aantoonbare ervaring als projectmanager, programmamanager of adviseur van projecten ten behoeve van gegevensuitwisseling binnen eerstelijns en tweedelijns zorginstellingen zelf en tussen zorginstellingen onderling en/of met externe instanties.
- Kandidaat heeft minmaal een afgeronde HBO opleiding


Waar verder de voorkeur naar uitgaat

- Kandidaat heeft aantoonbare ervaring als projectmanager voor de invoering van elektronische dossiervoering binnen de tweedelijns zorginstellingen op basis van Chipsoft HiX.

- Kandidaat heeft in de laatste 8 jaar minimaal in 4 (verschillende) projecten/opdrachten binnen de eerstelijnszorg- en/of tweedelijnszorgorganisaties op het gebied van invoering van digitalisering en technologische innovatie zelfstandig geleid als projectmanager of programmamanager
- Kandidaat heeft aantoonbare ervaring als projectmanager of IT-adviseur met de invoering van een EPD in de eerstelijnszorg (huisartsenpraktijk, HAP) of gespecialiseerde zorg (revalidatie).
- Kandidaat heeft aantoonbare ervaring als projectmanager of IT-adviseur met het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional om zodoende te kunnen bewaken dat de overgang naar nieuwe processen en dossiervoering dit niet in gevaar brengt.
- Kandidaat heeft aantoonbare ervaring als projectmanager of IT-adviseur met een domein-overstijgende rol, dat wil zeggen dat kandidaat zich niet uitsluitend heeft gericht op één deelaspect (bijvoorbeeld medisch proces of medicatieproces) maar meerdere aspecten tezamen en de bewaking van de onderlinge samenhang daartussen. En hierbij ook module-overstijgende kennis van HiX heeft.
- Kandidaat heeft aantoonbare inhoudelijke kennis van HIX-modules en kan het functioneel beheer van HiX op een pragmatische wijze ondersteunen tijdens het project (advisering over inrichting).
- Kandidaat beschikt over een van de volgende certificaten: Prince2 Foundation en/of IPMA C
- Kanidaat beschikt over kennis van referentiemodellen en informatiestandaarden in de zorg (o.a. ICD-10, DHD verrichtingenthesaurus, DICOM, HL7) opgedaan in tenminste 2 verschillende opdrachten/projecten.
- Kandidaat heeft een HBO of academische opleiding, in de richting informatiekunde, informatica of bedrijfskunde
- Kandidaat heeft algemene kennis op het gebied van ICT, informatievoorziening en processen in de gezondheidszorg; hetgeen blijkt uit het CV.  Dit wordt getoetst in het toelichtend gesprek.Extra informatie

Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.

Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl

Opdracht status

Between

Gesloten

Opdrachten zoeken

Niels Verheul

Niels Verheul


Ik help je graag bij vragen of opmerkingen.

Deel deze opdracht

LinkedIn
Facebook
Twitter
Gmail