Softwareontwikkelaar Cleopatra

Gemeente Amsterdam - 2020/4696

AMSTERDAM
36,00 uur
20-11-2020
12 maanden
Verlengbaar
Geen maximum tarief
Senior
EXPR
Gesloten voor nieuwe aanbiedingen
Customer Logo

Voor onze eindklant Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Softwareontwikkelaar Cleopatra


Informatie over de opdracht

De afdeling Stedelijk Beheer van V&OR beschikt over eigen ICT-systemen en -applicaties waarmee data worden vergaard in de openbare ruimte. Een ervan is de softwareapplicatie 'Cleopatra' (gebaseerd op een Rotterdamse voorloper, geprogrammeerd in Jboss EAP/AMQ) voor het geautomatiseerd handhaven van inrijdverboden in gebieden in de stad waar de toegang aan bepaalde categorieën gemotoriseerd verkeer door de gemeenteraad is ontzegd (op basis van kentekenherkenning). Het gaat met name om de milieuzones, maar ook de onderdoorgangen (fiets- en voetgangerspassages) van het Rijksmuseum en het Centraal Station, beperking zwaar verkeer in de grachtengordel en autoluwe delen van de stad enz. Daarnaast levert de applicatie data voor de reistijdensoftware, de crowd monitoring en het waarnemingenarchief.


Voor het verder aanpassen van de software en het uitbreiden ervan ten behoeve van de milieuzones en de andere toepassingen zijn modules nodig voor allerlei zaken, zoals ontheffingen, koppelingen (camera's, dynamische bebording, DigID, E-herkenning, IDeal), toezicht en handhaving. Daarbij wordt bovendien gebruik gemaakt van een of meer ESB('s) (enterprise service bus), die ten behoeve van de diverse applicaties en datastromen geconfigureerd moet(en) worden. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden heeft V&OR softwareontwikkelaars nodig.
Werkzaamheden
Het verder aanpassen van de software in teamverband onder leiding van de scrum manager ten behoeve van intelligente camerahandhaving in nauwe samenwerking met de systeembeheerders;
Het uitbreiden van de applicaties ten behoeve van de diverse toepassingen, zoals de business rules voor de nieuwe milieuzones, zwaar verkeer enz. en de koppelingen (dynamische bebording, camera's, DigiD, eHerkenning) enz.;
Analyseren en onderhouden van afhankelijkheden met andere technische voorzieningen (VPN, servers etc.);
Aanpassen van de technische configuratiebestanden;
Borgen van de beveiliging van de applicaties;
Presenteren van de uitgevoerde werkzaamheden aan de business tijdens de demo's;
Opstellen van de documentatie behorend bij de applicatie;
Het inrichten van dashboards;
Het inregelen van monitoringstools.
Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.


Eisen waaraan je moet voldoen

- cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4'tjes groot

- beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau. Dit kan door een behaalde diploma en/of opgedane relevante werkervaring
- motivatie verplicht
- minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met JBoss EAP 6/7 en JBoss AMQ 6/7
- heeft minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met :
JBoss Datavirtualisatie 6.x;
Zabbix 4/5;
Prometheus;
Grafana 6/7
- heeft minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met:
Splunk 7/8;
RedHat Linux 7/8;
Microsoft Windows 2016;
Ansible 2.x
- heeft aantoonbare ervaring met:
shell scripting;
SNMP;
het werken in teamverband met java ontwikkelaars;
het inrichten van koppelingen met derde partijen (op basis van WSDL en OpenAPI);
het inrichten van koppelingen met DigiD, eHerkenning en iDEAL


Waar verder de voorkeur naar uitgaat

- minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met Powershell

- heeft ervaring met het (door)ontwikkelen van systemen voor gebiedstoezicht en handhaving op basis van waarnemingen van ANPR-camera's, ICT-technische afhandelingsprocessen bij overtredingen en het inrichten van een workflow voor de beoordelingOpdracht status

EXPR

0 aanbiedingen

Gesloten

Opdrachten zoeken

Luciano Byron

Luciano Byron


Ik help je graag bij vragen of opmerkingen.

Deel deze opdracht

LinkedIn
Facebook
Twitter
Gmail