Strategisch adviseur

VNG - 2020/1730

'S-GRAVENHAGE
24,00 uur
22-05-2020
7 maanden
Verlengbaar
€ 100.00
Professional
Yellow Friday
Gesloten voor nieuwe aanbiedingen
Customer Logo

Yellow Friday is op zoek naar een Strategisch adviseur


Informatie over de opdracht

Eind juni 2019 stelde het bestuur van de VNG het advies vast van het Expertiseteam

Doordecentralisatie MO-BW-BG. Dit advies bevat 10 bouwstenen voor een zorgvuldige
(financiële) doordecentralisatie van Beschermd Wonen teneinde continuïteit van
ondersteuning en zorg te borgen voor inwoners van alle gemeenten. In juli 2019 is het
advies van het expertiseteam overgenomen door het Rijk tijdens het Bestuurlijk Overleg
met het ministerie van VWS.

Als Strategisch Adviseur ben je verantwoordelijk voor de nadere uitwerking van twee van
de bouwstenen van het Expertiseteam MO-BW-BG. Dit betreffen:
• De ‘Verplichte regionale samenwerking’ (bouwsteen 2): belangrijk onderdeel  hiervan is de verdere uitwerking voor MO-BW van de Norm voor  Opdrachtgeverschap (NvO) die in de zomer aan de vereniging voorgelegd wordt. De planning is dat in december tijdens de BALV de nadere uitwerking voor MO-BW gereed is. 
• Het woonplaatsbeginsel BW (bouwsteen 5): Het ministerie van VWS heeft de  trekkersrol in deze bouwsteen. Van jou wordt verwacht dat je de inbreng van gemeenten coördineert en inhoudelijk de koers bewaakt voor het wetgevingstraject. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het verder in kaart (laten) brengen en het mitigeren van de eventuele (nadelige) 
uitvoeringsconsequenties.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
Beide opdrachten worden opgepakt in goed overleg met gemeenten, Rijk en branches en  in samenhang met de andere bouwstenen. Van jou wordt verwacht dat je goed contact onderhoudt met de achterban, tijdig risico’s signaleert, bespreekbaar maakt en zoveel als mogelijk mitigeert. Daarbij heb je oog voor verschillende belangen (van inwoners, gemeenten, aanbieders en rijk) en ben je procesmatig sterk. Tevens behoort tot het 
takenpakket het (technisch) voorzitterschap van de Werkgroep GGZ die maandelijks  vergadert en als voornaamste taak heeft de voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming. 

Resultaat van de opdracht
Als Strategisch Adviseur ben je verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van twee
van de bouwstenen van het Expertiseteam MO-BW-BG.
• De ‘Verplichte regionale samenwerking’ (bouwsteen 2).  De verdere uitwerking voor MO-BW van de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) is gereed. De doelen waarvoor aanvankelijk een taskforce beoogd was (bouwsteen 8) zijn in bouwsteen 2 belegd. 
• Het Woonplaatsbeginsel BW (bouwsteen 5).  Het ministerie van VWS heeft de trekkersrol in deze bouwsteen. De inbreng van gemeenten is gecoördineerd en inhoudelijk is de koers bewaakt voor het wetgevingstraject. Eventuele (nadelige) uitvoeringsconsequenties zijn 
gesignaleerd en in kaart gebracht en waar mogelijk gemitigeerd.


Eisen waaraan je moet voldoen

Een aanbieding zonder motivatie (dus waarom u de juiste kandidaat bent en hoe u matcht op de eisen die in de aanvraag staan) wordt niet in behandeling genomen.


• Afgeronde WO opleiding;
• Recente ervaring met de doordecentralisatie BW en het advies van het Expertiseteam
MO-BW-BG;
• Minimaal zeven (7) jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar in hoog  complexe verandertrajecten in Zorg & Welzijn (Wmo, Wlz of voorheen AWBZ, Zvw); 
• Minimaal zeven (7) jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met  politiek gevoelige samenwerkingsvraagstukken over domeinen heen; 
• Minimaal zeven (7) jaar ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke context  in Sociaal en Medisch domein (Wmo, Wlz of voorheen AWBZ, Zvw of bij een instelling); 
• Proceservaring binnen de dynamiek tussen landelijke, regionale en lokale partners,  met aantoonbare resultaten van de inzet van de kandidaat (de afgelopen 7 jaar); 
• We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Datum interview : 05-06-2020, van 11:30 tot 14:00 uur via MS Teams


Waar verder de voorkeur naar uitgaat

- Aantoonbare werkervaring met  stelselvraagstukken op het gebied van zorg

- Aantoonbare inhoudelijke  beleidservaring met financiering en of bekostigingsvraagstukken 
in zorg & welzijn 
- Aantoonbare ervaring met  proceservaring op het gebied van complexe politiekbestuurlijke 
besluitvormingstrajecten


Wie jij bent

• Netwerker

• Initiatiefrijk
• Dynamisch
• Zelfstandig
• Daadkrachtig
• Oplossingsgericht
• Besluitvaardig
• Analytisch
• In staat om gemeenten en netwerk op een creatieve manier aan het werk te zetten en  te verbinden


Extra informatie

Een aangeboden cv moet de volledige NAW, geboortedatum, contactgegevens, het telefoonnummer en het e-mail adres van de kandidaat bevatten.

De kandidaat die wij willen voorstellen moet, alvorens aangeboden kan worden, nog een specifiek aanbiedingsformulier invullen. Wij sturen dat toe na selectie

Opdracht status

Yellow Friday

0 aanbiedingen

Gesloten

Opdrachten zoeken

Henny van Ginkel

Henny van Ginkel


Ik help je graag bij vragen of opmerkingen.

Deel deze opdracht

LinkedIn
Facebook
Twitter
Gmail